Elektrik enerjisinin üretildiği yer ile tüketildiği yer arasını birleştiren ve elektrik enerjisini üretildiği yerden tüketildiği yere taşımaya yarayan hatta «enerji nakil hattı» denir. Enerji nakil hatları taşınacak enerjinin miktarına, tüketim merkez ile üretim merkezi arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişik gerilim seviyelerinde değişik tel cins ve kesitleriyle taşınırlar. Elektrik enerjisinin üretildiği yerden abonelere ulaştırılmasında kullanılan iletim ve dağıtım şebekeleri hava hattı veya yeraltı hattı şeklinde düzenlenirler. Açık arazideki uzun mesafeli elektrik enerjisi iletim hatları havai hat olarak, yerleşim birimlerinde ise tercihen yeraltı hatları olarak tesis edilirler. Ancak yer altı kablolarının çok pahalı olması, olası arızanın yerinin bulunmasındaki zorluklar ve onarım güçlükleri nedeniyle hava hatları daha çok kullanılır. Bununla birlikte hem daha güvenli enerji iletiminin sağlanması hem de hava hatlarının görüntüsünün şehrin estetiğini bozmaması için şehir merkezlerinde bazen yer altı enerji hatları da tercih edilir.

UA-226511789-1