Müşterilerimizin Periyodik Kontroller ve Teknik ölçüm alanlarında talep ettikleri hizmet alımlarında TS EN ISO/IEC 17020 Standartı

ve 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gerekliliği doğrultusunda ulusal ve /veya uluslararası standartlara, ilgili kanun ve Yönetmeliklere

uygun olarak etkin yönetmek, hizmet Kalite standartlarımızın sürekliliğini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

UA-226511789-1